samen bouwen aan duurzaam vastgoed

IHP Sliedrecht vastgesteld

18 december 2013

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft op 10 december 2013 het Integraal
Huisvestingsplan onderwijshuisvesting vastgesteld. 3P Netwerkpartners heeft dit
IHP in nauwe samenwerking met het onderwijsveld en de kinderopvang opgesteld.
Het IHP richt zich onder andere op het (blijven) aanbieden van kwalitatieve
huisvesting,  het mogelijk maken van de doorgaande leerlijn, een gezonde
exploitatie (voorkomen van leegstand) en voldoende spreiding van de
voorzieningen.

figuur IHP Sliedrecht