samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Partnership met KAMPHUISSCHAUFELI

24 februari 2017

Bij steeds meer vraagstukken wordt 3P Netwerkpartners al vroeg in het proces gevraagd wat de financiële risico’s en haalbaarheid van een project zijn. In nauwe samenwerking met KAMPHUISSCHAUFELI bouwkostenadviseurs is een afwegingenmodel gemaakt waarmee deze risico’s en haalbaarheid transparant inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Op basis van wiskundige modellen wordt berekend wat de meest waarschijnlijke investeringskosten zijn en welke onderdelen de meeste invloed hebben op het budget. Uniek aan dit alles is dat opdrachtgevers ook zelf aan de knoppen kunnen draaien. Het model is zo opgebouwd dat de consequenties van de gemaakte keuzes meteen worden doorgerekend en in een overzichtelijk dashboard gepresenteerd. Opdrachtgevers weten zo meteen waar ze financieel aan toe zijn.
kosten
Voor meer informatie over het financiële afwegingenmodel, neem contact op met Kees Meijers (k.meijers@3pnetwerkpartners.nl).P