samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Affuit gereconstrueerd en geplaatst

17 december 2013

Net voor de zomervakantie is een volledig geconstrueerd affuit opnieuw op zijn oorspronkelijke bedding geplaatst. Met alleen de teruggevonden loop als basis heeft de aannemer op basis van de oude tekeningen weer een volledige kopie van het oude geschut gemaakt. Deze – door de EU gesubsidieerde – restauratie was het sluitstuk van de restauratie van de vestingwerken Front 1 en 2 in Hellevoetsluis. De oude marinehaven Hellevoetsluis  heeft in 1880 de vesting rond de haven versterkt met 12 geschutsopstellingen van deze enorme affuiten , die middels een centrale commandopost werden bediend. De restauratie omvatte een bomvrij kazernegebouw met munitieopslagplaatsen, een  torpedostation en uiteraard de resterende 6 (van de 11) geschutsplaatsen zelf.foto 1 foto 2 foto3 geschutsopstellingen opgeleverd 1 Na de feestelijke opening van de vestingwerken door (destijds nog) prins Willem Alexander, is met de plaatsing van het affuit de kroon op het werk gezet.