samen bouwen aan duurzaam vastgoed

IHP Sliedrecht vastgesteld

18 december 2013

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft op 10 december 2013 het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting vastgesteld. 3P Netwerkpartners heeft dit IHP in nauwe samenwerking met het onderwijsveld en de kinderopvang opgesteld. Het IHP richt zich onder andere op het (blijven) aanbieden van kwalitatieve huisvesting,  het mogelijk maken van de doorgaande leerlijn, een gezonde exploitatie (voorkomen van leegstand) en voldoende spreiding van de voorzieningen. figuur IHP Sliedrecht