samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Haalbaarheidsonderzoeken

Is uw initiatief haalbaar? Deze vraag kan alleen beantwoord worden nadat alle consequenties op basis van uw doelstellingen in kaart zijn gebracht. Niet alleen financieel, maar ook functioneel. Op basis van uw doelstellingen, die doorvertaald worden naar meetbare prestaties, stellen wij verschillende scenario's op.¬† Deze scenario's worden op een transparante wijze beoordeeld, waardoor u weloverwogen een keuze kunt maken. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is een uitgebreide risico-analyse. Ook wanneer een plan in een verdergevorderd stadium is kunnen wij een haalbaarheidsstudie voor u uitvoeren. Deze analyse geeft u een helder inzicht of de initiele doelstellingen nog gehaald worden, bijvoorbeeld of het programma van eisen¬†nog aansluit bij het beschikbare budget. schema beoordeling