samen bouwen aan duurzaam vastgoed

prettig wonen in leefbare wijken

De ‘crux’ bij wijkaanpak is problemen in de wijk te formuleren, vanuit de bestaande sociale netwerken en van buitenaf.

Een van de belangrijkste knelpunten bij een succesvolle implementatie van de vastgoedopgaven in een wijk is het tot stand brengen, vasthouden en verstevigen van sociaal draagvlak. Alleen dán is de slagingskans voor optimale fysieke, sociale en economische invulling gegarandeerd. Om die reden richten wij ons vooral ook op de social marketingaspecten van lokale vastgoedopgaven: bijdragen aan gebiedsontwikkeling en tegelijkertijd inspelen op klantbehoeften.
  • Waarde toevoegen door speelruimte in beeld te hebben
  • Effect = kwaliteit x acceptatie
"een continue doorzettingsmacht in de wijk maakt het verschil om doelen écht te realiseren" "sociale marketing is binden van mensen aan een visie met een weldoordachte, eigen aanpak"