samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Strategisch voorraadbeleid (svb)

Strategisch voorraadbeleid is een belangrijk thema bij corporaties. Het doel van svb is om de vastgoedportefeuille  zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van huidige en toekomstige (gewenste) klanten. Het voorraadbeleid moet passen binnen de organisatorische en financiële kaders van de eigen organisatie en  binnen de externe kaders waarbinnen de organisatie opereert. Zowel de interne kaders en mogelijkheden van corporaties, als de externe kaders waarin corporaties opereren zijn aan enorme veranderingen onderhevig. Waar in het verleden svb ging over sloop, renovatie en nieuwbouw worden deze thema's steeds meer ondergeschikt in svb. Belangrijke thema's in het svb zijn nu betaalbaarheid en energiezuinigheid. Betaalbaarheid gaat niet alleen om de vraag ten aanzien van financierbaarheid maar met name om de vraag "wat levert een investering op aan (maatschappelijk) rendement?". Energiezuinigheid gaat hierbij met name om de vragen "op welke wijze kan onze voorraad energiezuiniger worden?" en "welke effecten hebben energiemaatregelen op de betaalbaarheid en woonlasten?". Wij hebben zowel ervaring in het opzetten en actualiseren van strategisch voorraadbeleid, alsmede in het implementeren van maatregelen en/of doelstellingen uit het strategisch voorraadbeleid.