samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Meerjaren onderhoudsplanning

Een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) geeft antwoord op de vraag hoeveel geld gereserveerd moet worden om een vastgoedobject in de toekomst te kunnen onderhouden. Inzicht in de kosten voor de komende jaren is noodzakelijk om strategische beslissingen te nemen. Een meerjarenonderhoudsplanning is belangrijke input voor ons portfoliomanagementsysteem. Op basis van onder andere deze input heeft u inzicht in het presteren van uw vastgoed en kunt u op basis hiervan strategische beslissingen nemen.