Portfoliomanagement

Portfoliomanagement is een middel om de economische en maatschappelijke prestaties van vastgoed in beeld te brengen en te optimaliseren. Onder andere aan de hand van collegeprogramma’s, beleid van de opdrachtgever en politieke ontwikkelingen wordt een visie op het betreffende vastgoed in beeld gebracht. Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn duurzaamheid, multifunctionaliteit, bezetting, kostendekkendheid. Vervolgens vindt er een interne analyse van de vastgoedportefeuille plaats. Benodigde gegevens worden verzameld, gecompleteerd en geanalyseerd. Het gaat hierbij om fysieke kenmerken van het vastgoed, de juridische status, de financiële gegevens, energiegegevens, huur- en beheerovereenkomsten. portfolioDe verzamelde gegevens worden in een uitgebreide database ondergebracht welke gebaseerd is op de structuur van de NEN-2632. Op basis van de verkregen gegevens (de database) worden per object de huidige exploitatieprestaties in beeld gebracht. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de Balanced Scorecard methode. Vervolgens worden er verbeterpunten geformuleerd ter optimalisatie van de exploitatieprestaties. Op de uiteindelijke resultaten worden scenario’s geformuleerd ten behoeve van het optimaliseren van het maatschappelijk en economisch rendement.