samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Auditing

De bouwsector kampt met hoge faalkosten, veelal tussen de 5 en 25%. Daarom heeft 3P Netwerkpartners een kwaliteitsborgingsysteem ontwikkeld waarin risicodeling vanaf de vroege start van het ontwerp duidelijk wordt benoemd en beheerst. Zowel in het ontwerp als bij de uitvoering worden de kwaliteit, doorlooptijd, kosten en verantwoordelijkheden binnen de projecten bewaakt en getoetst aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Het auditproces kan worden toegepast bij zowel traditionele als innovatieve contractvormen. Bij het auditproces zijn de adviseurs en de aannemer primair zelf verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van hun werk. De kwaliteit die door de opdrachtgever wordt verlangd wordt vooraf in een vraagspecificatie vastgelegd. De kwaliteitsborging wordt vervolgens door partijen tijdens het project intern uitgevoerd en kwaliteitsrapporten dienen als basis voor de betalingstermijnen. De rapporten hebben een vooraf overeengekomen kader en inhoud. De audits worden afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden en mijlpalen in de planning van het project. Van het hele proces wordt een auditkaart bijgehouden waarop de stand van zaken van de auditresultaten overzichtelijk weergegeven worden. Het overzicht is gebaseerd op het Plan, Do, Check, Act principe. > Klik hier voor de brochure