samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Design & build

Een van de aanbestedingsvormen waar wij veel ervaring mee opgedaan hebben is Design & Build. In deze geïntegreerde aanbestedingsvorm worden verschillende specialismen vroegtijdig gecombineerd. Door verschillende kennis al vroeg in het bouwproces bij elkaar te brengen, wordt een betere samenwerking verkregen. Dit levert tijd en geld op en zorgt vaak ook voor een beter eindresultaat voor alle partijen. De essentie van Design & Build gaat om de optimalisatie van ontwerp en uitvoering. Daarmee is het primair gericht op het leggen van de risico’s daar waar deze het best gedragen kunnen worden. Tevens heeft Design & Build een grote mate van zekerheid betreffende tijd en kosten. Het is gebleken dat een groot aantal Design & Build projecten binnen een marge van 5% van het budget gerealiseerd zijn. Ook kan in veel gevallen een financiële besparing van 13% tot 20% ten opzichte van traditionele projecten gerealiseerd worden. De kritische succesfactoren voor een goed verloop van een Design & Build traject zijn:
  • Kwalitatief goede vraagspecificatie (onder andere voor het werk geldende voorwaarden, algemene technische voorwaarden en prestatie-eisen van het product)
  • Grondige risicoanalyse waarbij uitgangspunt is dat risico’s worden gelegd bij de partij die ze het beste kan beheersen tegen zo gering mogelijke kosten
  • Heldere en transparante controle op geleverde prestaties van de opdrachtnemer door middel van een toetsing- en acceptatieplan en een auditplan.