samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Innovatieve aanbestedingsvormen

De sterke horizontale georganiseerdheid in de bouw en de beperkt aanwezige verticale integratie vormen een belemmering voor het beter samenwerken en een goede prijs/kwaliteit verhouding in de bouw. Opdrachtgevers halen veel risico’s naar zich toe als gevolg van het, tot op een laat moment van het proces, verleggen van verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd heeft de opdrachtnemer zeer weinig invloed om een optimale prijs/kwaliteit verhouding te bieden. Door innovatief aan te besteden aanbesteden worden opdrachtnemers op basis van concurrentie uitgedaagd om aan te bieden op prijs én kwaliteit. Dit stimuleert innovatie, klantgerichtheid en leidt uiteindelijk tot een verbeterde prijs/kwaliteitverhouding. Het totale proces van innovatief aanbesteden hebben wij in drie stappen onderverdeeld: 1. van ambitiedocument naar vraagspecificatie 2. uitzetten van vraagspecificatie en beoordelen aanbodspecificatie 3. controle geleverde prestaties opdrachtnemer De uitwerking van deze stappen en het totale concept hebben wij samengevat in onze brochure “Innovatieve contractvormen”. Deze kunt u hier downloaden.