samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Programma van eisen

In een programma van eisen wordt omschreven aan welke voorwaarden een te bouwen project moet voldoen. Elke gebruiker stelt namelijk functionele en technische eisen aan een gebouw. Om de ontwerpende partijen duidelijke kaders en een eenduidig beeld te geven van het beoogde resultaat is een programma van eisen noodzakelijk. Daarnaast is het programma van eisen een communicatiemiddel tussen de verschillende partijen. Een programma van eisen dient de volgende doelen: 1. Het definieert de ontwerp- en bouwopgave en zijn context. 2. Het fungeert als toetsingsinstrument ten behoeve van de verschillende ontwerpstadia. 3. Het legt de uitgangspunten en afspraken tussen de betrokken partners vast. Wij stellen een programma van eisen in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruiker(s) op. Aan deĀ  hand van workshops wordt inhoud gegeven aan onderwerpen als: visie, (gezamenlijke) doelstellingen, samenwerking, ruimtelijke & functionele eisen, uitstraling & afwerking, duurzaamheid en locatie. mfa