samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Vraagspecificatie

Essentie van het stimuleren van meer samenwerking in de bouwketen is in onze visie het optimaal benutten van specialismen en het proces dusdanig inrichten dat ruimte ontstaat voor verticale integratie. Opdrachtnemers moeten op basis van concurrentie uitgedaagd worden aan te bieden op prijs én kwaliteit. Dit op basis van een uitgebalanceerde vraagspecificatie. Bij initiatief is het van belang de ambities van een onderneming met betrekking tot de specifieke opgave helder te formuleren. Deze ambities worden door ons vertaald in een concrete vraagspecificatie, op basis waarvan de vraag op de markt gezet kan worden. Afhankelijk van de gekozen aanbestedingsvorm kan de vraagspecificatie worden uitgewerkt op het niveau van programma van eisen, voorlopig ontwerp of definitief ontwerp. In onze aanpak wordt niet alleen rekening gehouden de initiele investering en kwaliteit, maar nadrukkelijk worden eisen geformuleerd ten aanzien van het 'presteren' van het vastgoed in de gebruiksfase (zoals onderhoudstechnisch, energetisch en gebruikswaarde). Door het kwantificeren en meetbaar maken van prestaties, kunnen minimale prestaties worden getoetst en 'meerwaarde' gewaardeerd.