samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Visie op vastgoed

3P Netwerkpartners richt zich op het duurzaam en strategisch plannen van huisvesting en het regisseren van het (bouw)proces en de realisatie van vastgoed met daarbij speciale aandacht voor het optimaliseren van duurzame kwaliteit, gebruikerswensen en het reduceren van (vaak te hoge) kosten:
  • Strategische benadering als basis voor programma’s en projecten;
  • Programma’s en projecten op basis van klantgerichtheid vragen om veranderingen;
  • Organisatieondersteuning en strategisch onderzoek zijn daarbij belangrijk;
  • Projectontwikkeling op basis van maatschappelijke meerwaarde is leidend;
  • Samenwerking tussen maatschappelijke en commerciële partners is noodzakelijk;
  • Verhogen effect op resultaat door integrale benadering en ketenverlenging.

Visie op samenwerking

Om integrale diensten te kunnen bieden in de keten van vastgoed- en huisvestingsprocessen, werkt 3P Netwerkpartners samen met strategische partners. Filosofie hierbij is dat ieders specialisme binnen de keten via een open netwerksamenwerking de meeste toegevoegde waarde levert.