samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Werkwijze: resultaat- en rendementsgericht

De 3P methode is een managementpakket voor het initiëren en implementeren van programma’s en projecten. De methode helpt u projecten efficiënt te realiseren en af te stemmen op de behoeften van uw organisatie. In onze werkwijze zoeken wij aansluiting bij bewezen methodieken. Vooral de Balanced Scorecard vormt de basis van onze aanpak. VisieSchema Wij sturen op meetbare doelstellingen welke direct herleid zijn van, en gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen van onze klant. De communicatie organiseren en bewaken wij op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij denken in varianten, scenario's en streven altijd naar ketenoptimalisatie.