Ga naar de inhoud

Wat doen wij?

3P Netwerkpartners richt zich op de volgende diensten en activiteiten:

Betrokken
Samenwerkingsgericht

Methodisch
Transparant en onafhankelijk

Innovatief
Optimaal resultaat

Advies
Analyse en advies over vraagstukken van huisvesting, organisatie en vastgoed.

Procesbegeleiding
Begeleiden van processen voor verandering van huisvesting, organisatie en/of vastgoed.

Ontwikkeling
Het ontwikkelen van (duurzaam) vastgoed.

Projectmanagement
Het managen van de ontwikkeling van bouwprojecten binnen de gestelde kaders door het faseren, beheersen en rapporteren op projectdoelstellingen.

Aanpak en werkwijze

Belangrijke uitgangspunten in onze aanpak zijn:

 • Strategische benadering als basis voor duurzame programma’s en projecten (3P).
 • Programma’s en projecten op basis van klantgerichtheid vragen om veranderingen.
 • Organisatieondersteuning en strategisch onderzoek zijn daarbij belangrijk (identificeren van de vraag achter de vraag).
 • Trias Felicitas is leidend bij projectontwikkeling, instandhouding of vervanging.
 • Samenwerking tussen maatschappelijke en commerciële partners is noodzakelijk.
 • Verhogen effect op resultaat door integrale benadering, ketenverlenging en total costs of ownership (TCO).
3P Netwerkpartners Werkwijze

Kenmerken bij onze werkwijze en aanpak zijn:

 • Aansluiting zoeken bij bewezen methodieken (zoals b.v. Mintzberg strategie, Porter analyse, Balanced Score Card)
 • Sturen op (meetbare) doelstellingen, direct herleid van en gekoppeld aan bedrijfsdoelstellingen
 • Inbrengen klantdimensie
 • Communicatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Visie vanuit gezamenlijk gedragen doelstellingen
 • Denken in varianten / scenario’s
 • Ketenoptimalisatie (continuïteit ontwerp – uitvoering)

Onderscheidend vermogen

3P Netwerkpartners wordt door haar klanten nadrukkelijk gezien als samenwerkingspartner. Ons onderscheidend vermogen wordt gekenmerkt door:

 • Samenwerkingsgericht en betrokken.
 • Methodisch –  transparant en onafhankelijk.
 • Innovatief – optimaal resultaat